skip to Main Content

Pla Fee mensual

Aquesta modalitat de servei consisteix en una quota mensual fixa que es paga pels nostres serveis professionals de disseny gràfic. La quota s’estableix en funció del volum de feina i es determina en cada cas en concret.
És ideal per a PIMES i departaments de màrqueting.

Avantatges per al client

Millorar el compte de resultats, substituint costos fixos per variables i optimitzant recursos i espais.

Disposar d’un equip de creatius i assessors que dona resposta a les necessitats del departament de màrqueting.

Obtenir idees i creacions objectives que poden millorar els seus projectes.

Establir un canal de comunicació àgil, amb un servei dinàmic i amb un feedback constant.

Back To Top